அடையார்...அவன் அடையான்;


அவள் அடைச்சி;


அது அடைப் பெட்டை;


அடையார் பிக்பொக்கட் அடிச்சிருவாங்க கவனம்!! ;


அடையான் கடையில வாங்கலாம்!!


இப்படியான சொற் புழக்கத்தை.பாரிஸ் வந்து ,பாரிசில் வாழும் ஈழத்தமிழருடன் பழகியவர்கள் கேட்டிருக்காமல் இருக்க முடியாது.

வட ஆபிரிக்க நாடுகளான அல்ஜீரியா,மொறக்கோ;துனிசியா வைச் சேர்ந்தோர் பிரான்சில் அதிகம் உள்ளதை நீங்கள் அறிந்திருக்கலாம்.


இந்நாடுகள் பிரான்சின் காலனித்துவத்தில் இருந்ததால் அவர்கள்

இங்கே பலதசாப்தங்களுக்கு முன் குடியேறி வியாபாரம் போன்ற
துறைகளில் கால் பதித்துள்ளார்கள்.


நம் நாட்டில் பெட்டிக்கடைப் பாங்கான வியாபார நிலையங்களை ;

இங்கே இவர்கள் தெருவுக்குத் தெரு வைத்திருப்பதைக் காணலாம்.

இவை பலசரக்குக் கடைகளாக இருக்கும்.இவர்களின் சிறப்பம்சம்; இக்கடையுள்ள கட்டடங்களில் மேல்மாடிகளில் வசிப்பது ;

நேரகாலமின்றிக் கடையைத் திறந்துவைத்து வியாபாரம் செய்வது.
இவர்களை ;நம் ஈழத்தவர் குறிப்பிடும் செல்லப் பெயரே!!
அடையான்..;அடையார்

இக் குறியீட்டுப் பெயர் ...இந்த மக்களுக்கு வந்ததற்கு அதுவும்

ஈழத்தவர்கள் மத்தியில் புழக்கத்துக்கு வந்ததற்கு;

ஒரு சுவையான உண்மைத் தகவல் உண்டு.

80 க்களில்..ஈழத்தமிழர் புலம்பெயர்ந்து அகதியாக பல நாடுகள்
சென்ற போது பாரிசும் வந்தார்கள்.


அவர்கள் பெரும்பாலும் சில அனுகூலங்கள் கருதி; ஒரு வீட்டில்
குறைந்தது 5 போராவது சேர்ந்து வாழ்ந்தார்கள்.


இவர்களில் ஈழத்தில் பலபகுதிகளிலும் இருந்து வந்தவர்களாக
இருந்தார்கள்.
பல விதமான பேச்சு வழக்கும்; சொற் புழக்கமும் உடையவராக
இருந்தார்கள்.


அப்போது பகல் வேலைக்குச் சென்று இரவு மாத்திரமே ;குறிப்பாக
நள்ளிரவே சமையல் சாப்பாடு தொடங்கும் வழக்கம் இருந்தது.

அந்த நேரங்களில் தேவையான சமையல் சாமான்கள்; இல்லாதபோது அதைவாங்க இரவு திறந்திருக்கும் கடைகளே ;இந்த வட ஆபிரிக்கர் கடைகள்தான்!

இவர்களிடம் தேவையானவற்றை வாங்க அனுப்பப்படுபவரோ!!
அந்த வீட்டில் இருப்போரில் யார்? கடைசியாக ஊரில் இருந்து
வந்தாரோ! அவரே (எடுபிடி)

அப்போ அந்தப் புதியவர்..ஈழத்தில் வேளைக்கே கடைகள் பூட்டிவதை
மனதில் கொண்டு;"இந்த நேரம் கடை பூட்டியிருக்குமே!! எனக்
கூறினால்..

மற்றவர் " அவன் அடையான்" என அதாவது அவன் பூட்டியிருக்கமாட்டான் என்பதைக் கூற புதிதாக வந்தவர் .

இந்த "அடையான் என்பது ஓர் இனம் எனக் கருதி அதாவது

அல்ஜீரியன் ; துருக்கியன் ; அமெரிக்கன் , ருசியன் என்பதுபோல்

அப்படியே மெள்ள ;மெள்ள இந்தச் சொல் புழக்கத்தில்

வந்ததாகக் கூறுவர்.

ஈழத்தில் பெரும்பாலும் கடை பூட்டுதல் என்பதே!!புழக்கத்தில்
உள்ள சொல்; ஆனால்
மூடுதல்;அடைத்தல்;சாத்துதல் போன்ற சொற்களும்
வெகு;வெகு சொற்பமாகப் புழக்கத்தில் உண்டு.

அகராதியில் கூட மாற்றலாம்; அந்த அளவு பிரான்சில் குறிப்பாக
ஈழத்தமிழர் மத்தியில் இது புழக்கத்தில் உண்டு.

இந்தச் சொற் புழக்கத்தையும்; விபரத்தையும் நீங்கள்

அறிந்துள்ளீர்களா??


உங்கள் பாரிசில் வாழும் உறவினர் நண்பர்கள் கூறக் கேட்டுள்ளீர்கள்ளா??


**படம் ; இங்குள்ள ஓர் "அடையான் கடை" யின் படம்.